საწყისი გვერდი
რეგისტრაცია
შესვლა
599 41 25 36

ცხოვრობ რეგიონში, ვერ მიდიხართ სასწავლებლად

დედაქალაქში ისწავლე "ბიზნესის აკადემიური ცენტრის"

"ფინანსების მენეჯერის" ონლაინ კურსზე.

ჩვენი სამ დონიანი სწავლებით მიგიყვანთ უმაღლეს საფეხურზე.

აღრიცხვის სპეციალისტები საჭიროა ნებისმიერ ქალაქში და სოფელში.

მოთხოვნა დიდია მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტზე,

ჩვენთან მიიღებთ ამ ცოდნას. გამოიყენე შანსი!

პროგრამის 5 თავი -13 გაკვეთილი უფასოდ

სწავლის ღირებულება

ჩაერთე სწავლაში უფასოდ