სიახლე 

    მოგების გადასახადის 

  ,,ესტონური მოდელი"  

  •  ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგება - 1 სექტემბრიდან 

         პირველი 5 თავის უსასყიდლოდ

  • საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება  - 1 ოქტომბრიდან 
  • მმართველობითი აღრიცხვა - 1 ნოემბრიდან

სოფიო კაპანაძე
კახაბერ ჩხეიძესიახლე:

 პროფესიული სრულყოფა. გსურთ კარიერაში წარმატება? ვიაროთ ერთად!

აირჩიე პროფესია:

ესტონურ მოდელთან დაკავშირებულ კითხვას პასუხობს რუსუდან ჟორჟოლიანი: