ახალ ვერსიაში მუშაობა შეუძლიათ უფასო გაკვეთილების მიღების მსურველებს და 2018 წლის ოქტომბრის საგადასახადო ჯგუფის მსმენელებს.ახალ ვერსიაზე გადასვლა